Spaniolă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Table des matières
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Liste des figures
Lista de Figuras
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Liste des tables
Lista de Tablas
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Annexe
Apéndice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossaire
Glosario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliographie
Bibliografía
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
Índice Alfabético
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document