Spaniolă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Inhaltsverzeichnis
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Abbildungsverzeichnis
Lista de Figuras
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Tabellenverzeichnis
Lista de Tablas
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Anhang
Apéndice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossar
Glosario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Literaturverzeichnis
Bibliografía
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
Índice Alfabético
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document