Daneză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

अनुक्रम
Indholdsfortegnelse
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
आंकड़ों की सूची
Figuroversigt
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
तालिकाओं की सूची
Tabelliste
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
परिशिष्ट
Appendiks
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
शब्दावली
Ordliste
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografi
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
अनुक्रमणिका
Indeks
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document