Japoneză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

अनुक्रम
目次
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
आंकड़ों की सूची
統計の一覧
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
तालिकाओं की सूची
表の一覧
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
परिशिष्ट
付録
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
शब्दावली
用語解説
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
संदर्भग्रंथ सूची
参考文献一覧
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
अनुक्रमणिका
索引
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document