Portugheză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

अनुक्रम
Índice
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
आंकड़ों की सूची
Lista de figuras
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
तालिकाओं की सूची
Lista de tabelas
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
परिशिष्ट
Apêndice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
शब्दावली
Glossário
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
अनुक्रमणिका
Índice
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document