Spaniolă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

अनुक्रम
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
आंकड़ों की सूची
Lista de Figuras
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
तालिकाओं की सूची
Lista de Tablas
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
परिशिष्ट
Apéndice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
शब्दावली
Glosario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
संदर्भग्रंथ सूची
Bibliografía
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
अनुक्रमणिका
Índice Alfabético
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document