Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

अनुक्रम
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
आंकड़ों की सूची
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
तालिकाओं की सूची
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
परिशिष्ट
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
शब्दावली
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
संदर्भग्रंथ सूची
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
अनुक्रमणिका
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document