Vietnameză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

अनुक्रम
Mục lục
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
आंकड़ों की सूची
Hình minh họa
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
तालिकाओं की सूची
Bảng biểu
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
परिशिष्ट
Phụ lục
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
शब्दावली
Bảng thuật ngữ
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
संदर्भग्रंथ सूची
Tài liệu tham khảo
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
अनुक्रमणिका
Mục lục tra cứu
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document