Franceză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Indice analitico
Table des matières
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Indice delle immagini
Liste des figures
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Indice delle tabelle
Liste des tables
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Appendice
Annexe
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossario
Glossaire
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografia
Bibliographie
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Catalogo
Index
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document