Coreeană | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

目次
목차
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
統計の一覧
인물 리스트
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
表の一覧
표 리스트
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
付録
부록
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
用語解説
어휘 사전
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
参考文献一覧
관계 서적 목록
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
索引
인덱스 (색인)
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document