Maghiară | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

目次
Tartalomjegyzék
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
統計の一覧
Ábrák listája
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
表の一覧
Táblázatok listája
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
付録
Függelék
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
用語解説
Szójegyzék
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
参考文献一覧
Bibliográfia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
索引
Tárgymutató
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document