Chineză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Tartalomjegyzék
目录
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Ábrák listája
图表目录
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Táblázatok listája
数表目录
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Függelék
附录
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Szójegyzék
术语表
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliográfia
参考书目
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Tárgymutató
索引
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document