Engleză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Tartalomjegyzék
Table of Contents
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Ábrák listája
List of Figures
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Táblázatok listája
List of Tables
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Függelék
Appendix
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Szójegyzék
Glossary
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliográfia
Bibliography
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Tárgymutató
Index
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document