Italiană | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Tartalomjegyzék
Indice analitico
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Ábrák listája
Indice delle immagini
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Táblázatok listája
Indice delle tabelle
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Függelék
Appendice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Szójegyzék
Glossario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliográfia
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Tárgymutató
Catalogo
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document