Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Tartalomjegyzék
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Ábrák listája
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Táblázatok listája
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Függelék
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Szójegyzék
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliográfia
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Tárgymutató
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document