Italiană | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Inhoudsopgave
Indice analitico
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Afbeeldingenlijst
Indice delle immagini
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Tabellenlijst
Indice delle tabelle
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Bijlage
Appendice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Verklarende woordenlijst
Glossario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografie
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Register
Catalogo
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document