Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Inhoudsopgave
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Afbeeldingenlijst
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Tabellenlijst
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Bijlage
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Verklarende woordenlijst
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografie
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Register
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document