Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Spis treści
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Wykaz danych
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Wykaz tabel
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Aneks
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Słowniczek
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografia
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Indeks
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document