Maghiară | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Índice
Tartalomjegyzék
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista de figuras
Ábrák listája
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista de tabelas
Táblázatok listája
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Apêndice
Függelék
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossário
Szójegyzék
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografia
Bibliográfia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Índice
Tárgymutató
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document