Thailandeză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Índice
ตารางเนื้อหา
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista de figuras
ลิสต์ตัวเลข
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista de tabelas
ลิสต์ตาราง
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Apêndice
ภาคผนวก
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossário
อภิธานศัพท์
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografia
บรรณานุกรม
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Índice
ตัวบ่งชี้
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document