Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Índice
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista de figuras
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista de tabelas
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Apêndice
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glossário
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografia
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Índice
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document