Engleză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Cuprins
Table of Contents
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista figurilor
List of Figures
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista tabelelor
List of Tables
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Anexă
Appendix
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosar
Glossary
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografie
Bibliography
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
Index
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document