Maghiară | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Cuprins
Tartalomjegyzék
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista figurilor
Ábrák listája
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista tabelelor
Táblázatok listája
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Anexă
Függelék
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosar
Szójegyzék
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografie
Bibliográfia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
Tárgymutató
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document