Poloneză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Cuprins
Spis treści
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista figurilor
Wykaz danych
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista tabelelor
Wykaz tabel
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Anexă
Aneks
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosar
Słowniczek
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografie
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
Indeks
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document