Thailandeză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Cuprins
ตารางเนื้อหา
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista figurilor
ลิสต์ตัวเลข
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista tabelelor
ลิสต์ตาราง
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Anexă
ภาคผนวก
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosar
อภิธานศัพท์
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografie
บรรณานุกรม
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
ตัวบ่งชี้
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document