Vietnameză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Cuprins
Mục lục
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista figurilor
Hình minh họa
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista tabelelor
Bảng biểu
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Anexă
Phụ lục
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosar
Bảng thuật ngữ
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografie
Tài liệu tham khảo
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Index
Mục lục tra cứu
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document