Arabă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Содержание
فهرس المحتويات
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Список тезисов
قائمة الأشكال
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Список таблиц
قائمة الجداول
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Приложения
ملحق
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Глоссарий
مسرد المصطلحات
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Библиография
ببليوغرافيا
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Индекс, указатель
فهرس الموضوعات
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document