Chineză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Содержание
目录
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Список тезисов
图表目录
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Список таблиц
数表目录
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Приложения
附录
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Глоссарий
术语表
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Библиография
参考书目
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Индекс, указатель
索引
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document