Portugheză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Содержание
Índice
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Список тезисов
Lista de figuras
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Список таблиц
Lista de tabelas
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Приложения
Apêndice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Глоссарий
Glossário
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Библиография
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Индекс, указатель
Índice
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document