Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Содержание
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Список тезисов
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Список таблиц
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Приложения
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Глоссарий
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Библиография
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Индекс, указатель
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document