Vietnameză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Содержание
Mục lục
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Список тезисов
Hình minh họa
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Список таблиц
Bảng biểu
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Приложения
Phụ lục
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Глоссарий
Bảng thuật ngữ
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Библиография
Tài liệu tham khảo
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Индекс, указатель
Mục lục tra cứu
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document