Arabă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
فهرس المحتويات
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista de Figuras
قائمة الأشكال
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista de Tablas
قائمة الجداول
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Apéndice
ملحق
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosario
مسرد المصطلحات
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografía
ببليوغرافيا
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Índice Alfabético
فهرس الموضوعات
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document