Engleză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Table of Contents
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista de Figuras
List of Figures
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista de Tablas
List of Tables
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Apéndice
Appendix
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosario
Glossary
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografía
Bibliography
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Índice Alfabético
Index
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document