Italiană | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Indice analitico
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Lista de Figuras
Indice delle immagini
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Lista de Tablas
Indice delle tabelle
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Apéndice
Appendice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Glosario
Glossario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Bibliografía
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Índice Alfabético
Catalogo
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document