Coreeană | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

ตารางเนื้อหา
목차
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
ลิสต์ตัวเลข
인물 리스트
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
ลิสต์ตาราง
표 리스트
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ภาคผนวก
부록
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
อภิธานศัพท์
어휘 사전
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
บรรณานุกรม
관계 서적 목록
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
ตัวบ่งชี้
인덱스 (색인)
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document