Engleză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

ตารางเนื้อหา
Table of Contents
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
ลิสต์ตัวเลข
List of Figures
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
ลิสต์ตาราง
List of Tables
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ภาคผนวก
Appendix
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
อภิธานศัพท์
Glossary
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
บรรณานุกรม
Bibliography
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
ตัวบ่งชี้
Index
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document