Greacă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

ตารางเนื้อหา
Πίνακας Περιεχομένων
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
ลิสต์ตัวเลข
Κατάλογος Σχημάτων
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
ลิสต์ตาราง
Κατάλογος Πινάκων
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ภาคผนวก
Παράρτημα
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
อภิธานศัพท์
Γλωσσάριο
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
บรรณานุกรม
Βιβλιογραφία
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
ตัวบ่งชี้
Ευρετήριο
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document