Italiană | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

ตารางเนื้อหา
Indice analitico
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
ลิสต์ตัวเลข
Indice delle immagini
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
ลิสต์ตาราง
Indice delle tabelle
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ภาคผนวก
Appendice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
อภิธานศัพท์
Glossario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
บรรณานุกรม
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
ตัวบ่งชี้
Catalogo
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document