Portugheză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

ตารางเนื้อหา
Índice
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
ลิสต์ตัวเลข
Lista de figuras
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
ลิสต์ตาราง
Lista de tabelas
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ภาคผนวก
Apêndice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
อภิธานศัพท์
Glossário
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
บรรณานุกรม
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
ตัวบ่งชี้
Índice
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document