Turcă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

ตารางเนื้อหา
Fihrist
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
ลิสต์ตัวเลข
Figürler Listesi
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
ลิสต์ตาราง
Tablolar Listesi
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ภาคผนวก
Ek / İlave
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
อภิธานศัพท์
Terimler Sözlüğü
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
บรรณานุกรม
Kaynakça
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
ตัวบ่งชี้
İndeks / Endeks / Katalog
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document