Vietnameză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

ตารางเนื้อหา
Mục lục
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
ลิสต์ตัวเลข
Hình minh họa
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
ลิสต์ตาราง
Bảng biểu
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
ภาคผนวก
Phụ lục
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
อภิธานศัพท์
Bảng thuật ngữ
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
บรรณานุกรม
Tài liệu tham khảo
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
ตัวบ่งชี้
Mục lục tra cứu
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document