Arabă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Fihrist
فهرس المحتويات
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Figürler Listesi
قائمة الأشكال
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Tablolar Listesi
قائمة الجداول
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Ek / İlave
ملحق
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Terimler Sözlüğü
مسرد المصطلحات
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Kaynakça
ببليوغرافيا
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
İndeks / Endeks / Katalog
فهرس الموضوعات
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document