Vietnameză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Fihrist
Mục lục
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Figürler Listesi
Hình minh họa
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Tablolar Listesi
Bảng biểu
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Ek / İlave
Phụ lục
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Terimler Sözlüğü
Bảng thuật ngữ
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Kaynakça
Tài liệu tham khảo
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
İndeks / Endeks / Katalog
Mục lục tra cứu
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document