Arabă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Mục lục
فهرس المحتويات
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Hình minh họa
قائمة الأشكال
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Bảng biểu
قائمة الجداول
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Phụ lục
ملحق
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Bảng thuật ngữ
مسرد المصطلحات
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Tài liệu tham khảo
ببليوغرافيا
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Mục lục tra cứu
فهرس الموضوعات
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document