Chineză | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Mục lục
目录
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Hình minh họa
图表目录
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Bảng biểu
数表目录
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Phụ lục
附录
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Bảng thuật ngữ
术语表
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Tài liệu tham khảo
参考书目
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Mục lục tra cứu
索引
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document