Hindi | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Mục lục
अनुक्रम
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Hình minh họa
आंकड़ों की सूची
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Bảng biểu
तालिकाओं की सूची
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Phụ lục
परिशिष्ट
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Bảng thuật ngữ
शब्दावली
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Tài liệu tham khảo
संदर्भग्रंथ सूची
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Mục lục tra cứu
अनुक्रमणिका
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document