Italiană | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Mục lục
Indice analitico
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Hình minh họa
Indice delle immagini
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Bảng biểu
Indice delle tabelle
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Phụ lục
Appendice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Bảng thuật ngữ
Glossario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Tài liệu tham khảo
Bibliografia
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Mục lục tra cứu
Catalogo
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document