Spaniolă | Expresii - Academic | Cuprins

Cuprins - Cuprins și index

Mục lục
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
O listă de secțiuni sau capitole ale lucrării ordonate cronologic
Hình minh họa
Lista de Figuras
Lista de figuri din lucrare ordonate în ordine cronologică
Bảng biểu
Lista de Tablas
Lista tabelelor din lucrare ordonate cronologic
Phụ lục
Apéndice
Materialul suplimentar atașat la finalul lucrării
Bảng thuật ngữ
Glosario
Lista alfabetică a termenilor tehnici și a explicațiile lor
Tài liệu tham khảo
Bibliografía
Lista sistematică de cărți și alte lucrări citate
Mục lục tra cứu
Índice Alfabético
Lista de cuvinte sau expresii la finalul lucrării cu indicații referitoare la locul unde pot fi găsite în document