Olandeză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
De grafiek toont aan, dat ... eerst regelmatig gestegen is, dan bij ... een hoogtepunt bereikte en aansluitend op een niveau van ... afvlakte.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Volgens dit diagram is het aantal ... tussen ... en ... sterk gestegen en aansluitend weer op het oorspronkelijke niveau terug gevallen.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
De grafiek toont een stabilisatie op een niveau van ...
Când un grafic se nivelează
تحتوي الصورةُ على...
De afbeelding bevat ...
Se folosește când descriem o imagine
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Het diagram beeldt af, dat er tussen ... en ... meer ... als ... waren.
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Dit diagram geeft ... weer en toont derhalve aan dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
De vorm van de grafiek demonstreert dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
De grafiek laat een duidelijk patroon zien, waaruit kan worden afgeleid dat ...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
De grafiek kan daarom gebruikt worden, om ... te voorspellen.
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Men kan de grafiek op verschillende manieren interpreteren. Ten eerste blijkt dat ...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

الشكل... يمثل...
Afbeelding ... geeft ... weer.
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
الشكل... يبيّن...
Afbeelding ... toont ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
الرسم التوضيحي... يدرس...
Diagram ... onderzoekt ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Diagram ... beschrijft ...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame