Poloneză | Expresii - Academic | Grafice, imagini şi diagrame

Cuprins | Introducere | Sumar | Statistici | Grafice, imagini şi diagrame | Încheierea | Citarea | Abrevieri

Grafice, imagini şi diagrame - Descriere

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Când dorim să descriem evoluţia dintr-un grafic
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Când un grafic se nivelează
تحتوي الصورةُ على...
Rysunek zawiera...
Se folosește când descriem o imagine
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Se folosește când descriem informaţiile unei diagrame

Grafice, imagini şi diagrame - Interpretarea

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a diagramei şi a explicaţiilor acesteia
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Se folosește pentru interpretarea mai profundă a unui grafic şi a explicaţiilor adiacente
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Se folosește când putem estima următoare evoluţie pe baza graficului
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Se folosește când sunt mai multe posibilităţi de a explica un grafic

Grafice, imagini şi diagrame - Legenda

الشكل... يمثل...
Rysunek... przedstawia...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
الشكل... يبيّن...
Rysunek... pokazuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
الرسم التوضيحي... يدرس...
Diagram...bada...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Diagram... zobrazowuje...
Se folosește ca text explicativ al unei diagrame